Logo - Masiarstvo (6)

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

HappyTravel.sk, s. r. o.

IČO: 46915206
sídlo: Štúrova33, 949 05 Nitra
zodpovedný vedúci: Ing. Soňa Valachovičová

PREVÁDZKA

Mostná 5, Nitra

kontakt: 0948 256 253
e-mail: obchod@veselemasiarstvo.sk